Αρχεία και Λήψεις

Καταστατικό

Καταστατικό του πρωτοβάθμιου Σωματείου ασθενών με σπάνια νοσήματα«”95″, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΝΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ – “95”, RARE ALLIANCE GREECE»

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Κατεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε την φόρμα

GDPR

Ενημέρωση και δήλωση συγκατάθεσης αναφορικά με τα προσωπικα δεδομένα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΣ

Συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου