Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μαίρη
Αδαμοπούλου

CV
      


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ελίνα
Μιαούλη

CV
       

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χρήστος
Σαμαράς

CV  

ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Γρηγόρης
Σκουρτόπουλος


ΤΑΜΙΑΣ

Λίντα
Γουντγουόρντ

Advocacy Managers


ADVOCATE

Δημήτρης
Αθανασίου

CV