Αρχεία και Λήψεις

Καταστατικό

Καταστατικό του Σωματείου «95», Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς

GDPR

Ενημέρωση και Δήλωση Συγκατάθεσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Φυλλάδιο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Σωματείου «95», Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς