ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μαίρη
Αδαμοπούλου

CV
      


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ελίνα
Μιαούλη

CV
      

ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χρήστος
Σαμαράς

CV  

ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ραφαήλ
Οικονόμου


ΤΑΜΙΑΣ


Λίντα
Γουντγουόρντ

ADVOCACY MANAGERS


ADVOCATE

Δημήτρης
Αθανασίου

CV