ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο


ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μαίρη
Αδαμοπούλου

CV
      


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ελίνα
Μιαούλη

CV
       

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χρήστος
Σαμαράς

CV  

ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ραφαήλ
Οικονόμου


ΤΑΜΙΑΣ


Λίντα
Γουντγουόρντ

Advocacy Managers


ADVOCATE

Δημήτρης
Αθανασίου

CV