ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μαίρη
Αδαμοπούλου

CV

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ελίνα
Μιαούλη

CV
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χρήστος
Σαμαράς

CV 
ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ραφαήλ
Οικονόμου

CV 

ΤΑΜΙΑΣ


Linda
Woodward

CV 

ADVOCACY
MANAGER

Δημήτρης
Αθανασίου

CV
POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS OFFICER

Ξένια
Καπόρη

CV
COMMUNITY & SOCIAL SERVICES OFFICER

Γεωργία
Μωραΐτη

CV
CLINICAL
GENETICS ADVISER

Αθηνά
Βέρβερη

CV
CLINICAL
LABORATORY GENETICIST

Ελεάννα
Δαρμανή

CV
HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT ADVISOR

Θάνος
Φιλίππου

CV