ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μαίρη
Αδαμοπούλου

CV

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ελίνα
Μιαούλη

CV
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χρήστος
Σαμαράς

CV 
ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Ραφαήλ
Οικονόμου

CV 

ΤΑΜΙΑΣ


Linda
Woodward

ADVOCACY MANAGERS


ADVOCATE

Δημήτρης
Αθανασίου