ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ


Μαίρη
Αδαμοπούλου

CV

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ελίνα
Μιαούλη

CV
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χρήστος
Σαμαράς

CV 
ΕΙΔ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δημήτρης
Αθανασίου


ΤΑΜΙΑΣ


Στέλλα
Κωνσταντίνου

CV
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
POLICY & GOVERNMENT AFFAIRS OFFICER

Ξένια
Καπόρη

COMMUNITY & SOCIAL SERVICES OFFICER

Γεωργία
Μωραΐτη

EUROPEAN PROJECTS &
MICRO PAGES
MANAGER

Κατερίνα
Τζήμα

CV 
HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT ADVISOR

Θάνος
Φιλίππου

CV 
CLINICAL
LABORATORY GENETICIST

Ελεάννα
Δαρμάνη

CV 
CLINICAL
GENETICS ADVISER

Αθηνά
Βέρβερη

CV
PSYCHOLOGIST
(INTERNSHIP)

Μαρία
Νατσίκου

CV