ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Για να διαβάσετε ολόκληρο το Καταστατικό του Συλλόγου, πατήστε εδώ