Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Published by Elina Miaouli on

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αγαπητά μέλη,

Με απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό της 22ας Οκτωβρίου 2021), προκηρύσσεται Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα Η.Δ.: «Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης περί εκλογής και εξουσιοδότησης ενός αντιπροσώπου και ενός αναπληρωματικού, οι οποίοι θα εξουσιοδοτηθούν ειδικά προς τον σκοπό αυτόν για όλες τις διαδικαστικές πράξεις της ίδρυσης της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος (συμμετοχή στην Ιδρυτική Συνέλευση, υπογραφή Καταστατικού, παντός εγγράφου σε περίπτωση που αποτελέσουν Μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής)».

Η πρώτη ημερομηνία ορίζεται στις 7 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα μας, Καπνικαρέας 19Α,  Αθήνα.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, η δεύτερη  ημερομηνία ορίζεται την επόμενη Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11.00 π.μ., Καπνικαρέας 19Α, Αθήνα.

Παρακαλείσθε όσοι από εσάς επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου του «95» στη νέα Ένωση Σπανίων να στείλετε μέιλ με την υποψηφιότητά σας, μαζί με μια φωτογραφία και ένα σύντομο βιογραφικό σας σημείωμα στο rarealliance.gr@gmail.com μέχρι και την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021.

Εκ του Δ.Σ.

«“95”, Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς»

Τηλ. 211-1174894 και 698 363 7474

Categories: ΝΕΑ