ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος «“95”, Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς», έχοντας ως όραμα τη στήριξη των πασχόντων και των οικογενειών τους, αλλά και τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσής τους, πρόκειται να αναπτύξει δράσεις γύρω από 5 άξονες που θα αφορούν:

 

Την Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση
των Θεσμικών και Κοινωνικών Φορέων, Φορέων Υγείας και της Κοινωνίας των Πολιτών

Την Έγκυρη και Έγκαιρη Πληροφόρηση, Εκπαίδευση & Ενδυνάμωση των Ασθενών, των Οικογενειών τους & των Επαγγελματιών Υγείας των Σπανίων Παθήσεων

Την Έγκαιρη Διάγνωση
των Σπανίων Παθήσεων μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων πρόληψης

Την Ισότιμη Πρόσβαση των Ασθενών με Σ.Π. σε υψηλής ποιότητας Υγειονομική Περίθαλψη,
σε Καινοτόμες Θεραπείες και
σε Κοινωνικές Υπηρεσίες

Την Προώθηση της Έρευνας
καθώς και Επιστημονικών Κλινικών Μελετών και κάθε είδους Ερευνητικών Προγραμμάτων για τις Σπάνιες Παθήσεις