ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος «“95”, Ελληνική Συμμαχία για τους Σπάνιους Ασθενείς», έχοντας ως όραμα τη στήριξη των πασχόντων και των οικογενειών τους, αλλά και τη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσής τους, πρόκειται να αναπτύξει δράσεις γύρω από 5 άξονες που θα αφορούν:

 

ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Την Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση
των Θεσμικών και Κοινωνικών Φορέων, Φορέων Υγείας και της Κοινωνίας των Πολιτών

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Την Έγκυρη και Έγκαιρη Πληροφόρηση, Εκπαίδευση & Ενδυνάμωση των Ασθενών, των Οικογενειών τους & των Επαγγελματιών Υγείας των Σπανίων Παθήσεων

ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Την Έγκαιρη Διάγνωση
των Σπανίων Παθήσεων

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Την Ισότιμη Πρόσβαση των Ασθενών με Σ.Π. σε υψηλής ποιότητας Υγειονομική Περίθαλψη,
σε Καινοτόμες Θεραπείες και
σε Κοινωνικές Υπηρεσίες

ΠΕΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Την Προώθηση της Έρευνας
γύρω από τις Σπάνιες Παθήσεις